Przemysł

Kollsness

Posiadam doświadczenie w międzynarodowych projektach w Polsce i za granicą

Obliczenia wytrzymałościowe rurociągów i aparatów w/g ASME i PED za pomocą ogólnie dostępnych programów np Caesar II i AutoPipe.
Projektowanie 3D za pomocą AutoPlant3D, SolidWorks, Creo.

Projektowanie i obliczanie

rurociągów i aparatów ciśnieniowych wraz z uzgodnieniami w jednostce notyfikowanej (UDT) w branżach:

ropy i gazu

energetyki

chemii

przemysłu spożywczego

IWE i IWI-C

Międzynarodowy Inżynier i Inspektor Spawalniczy. Projektowanie technologii spawalniczych i zgrzewania oraz planów spawania.