Jerzy Nawrocki – szkolenie

Poprowadzone szkolenia

R

Podstawy projektowania rurociągów

Jednodniowe szkolenie z zakresu podstaw projektowania rurociągów ze szczególnym uwzględnieniem instalacji do przesyłu szlamu wg ASME B31.11. 2023

R

Obsługa programu Caesar II

Jednodniowe szkolenie z podstawowej obsługi programu Caesar II. 2023

R

Obsługa programu Caesar II do analizy wytrzymałości rurociągów

Pięciodniowe szkolenie z obsługi programu Caesar II do analizy wytrzymałości rurociągów w zakresie sprawdzania dokumentacji rurociągów wg ASME B31.3 dla oddziału UDT w Bydgoszczy pod kątem projektu Olefiny III. 2023

Dostępne programy szkoleń

Szkolenia są prezentowane w formie slajdów.  Dotyczą każdej fazy inwestycji od projektowania, przez wykonawstwo po testy i odbiór danej instalacji. Wycena szkoleń jest dokonywana na prośbę klienta i może obejmować inne eksperty technologii rurociągowych.

ASME B31.1:2022 Rurociągi energetyczne

297 slajdy

ASME B31.1
ASME B31.3:2022 Rurociągi procesowe

302 slajdy

ASME B31.3
ASME B31.4:2022 Systemy transportu rurociągami cieczy, szlamów i CO2

169 slajdy

ASME B31.4
ASME B 31.5 2022 Gas Transmission and Distribution Piping Systems

215 slajdów

ASME B31.5
ASME B31.9 2022 Building Service Piping

83 slajdów

ASME B31.9
ASME B31.11:2002 Rurociągi do przesyłu szlamu

47 slajdów

ASME B31.11
ASME B31.12:2022 Rurociągi i sieci wodorowe

322 slajdy

ASME B31.12
ASME B31J:2017 Współczynniki koncentracji naprężenia

49 slajdów

ASME PCC-2
ASME BPE Bioprocesing equipment

482 slajdy

ASME BPE
ASME BPVC III-1 NA Wymagania główne dla elementów ciśnieniowych w technice nuklearnej

51 slajdów

ASME BPVC III-1 NA
ASME BPVC III-1 NB Elementy ciśnieniowe klasy 1 w technice nuklearnej

226 slajdów

ASME BPVC III-1 NE
ASME BPVC III-1 NC Elementy ciśnieniowe klasy 2 w technice nuklearnej

208 slajdów

ASME BPVC III-1 NC
ASME BPVC III-1 ND Elementy ciśnieniowe klasy 3 w technice nuklearnej

160 slajdów

ASME BPVC III-1 ND
ASME BPVC III-1 NE Elementy ciśnieniowe klasy MC w technice nuklearnej

69 slajdów

ASME BPVC III-1 NE
ASME BPVC III-1 NF. Podparcia rurociągów w technice nuklearnej

131 slajdów

ASME PCC-2
ASME BPVC III-1 NG. Główne konstrukcje podparć rurociągów w technice nuklearnej

37 slajdów

ASME BPVC III-1 NG
ASME Ocena wytrzymałości skorodowanych rurociągów

71 slajdów

ASME PCC-2
API 1110 Próby ciśnieniowe rurociągów stalowych

27 slajdów

API 1110
EN 13480 Przemysłowe rurociągi metalowe

116 slajdów

EN 13480
Rurociągi plastikowe

486 slajdów

Repair of pressure equipment acc ASME

506 slajdów

ASME PCC-2
What went wrong czyli przegląd i podsumowanie kilkunastu wykonanych ekspertyz

około 100 slajdów

WRC 573 czyli jak to robiono bez MES-u

40 slajdów

Podstawy projektowania rurociągów

430 slajdów

Podstawy obsługi programu Caesar II

5 dni 382 slajdy + ćwiczenia

Podstawy obliczeń rurociągów w programie Caesar II

1 dzień 304 slajdy

Chcesz dowiedzieć się więcej?