API 1110 Próby ciśnieniowe rurociągów stalowych

Zakres tematyczny

W szkoleniu omówiono procedury próby ciśnienia rurociągów stalowych oraz przykłady instrukcji prób ciśnieniowych.

API 1110