ASME B31.11:2002 Rurociągi do przesyłu szlamu

Zakres tematyczny

Opis projektowania, montażu, testowania i użytkowania rurociągów prowadzących ciecze nienutonowskie. Źródłem jest jedyny na świecie kod ASME powszechnie używany w tej dziedzinie. Rurociągi te nie mogą być projektowane w/g PED.

ASME B31.11