Podstawy obsługi programu Cesar II

Warsztaty wyjazdowe

Zakres tematyczny

Szkolenie powinno obejmować wszystkie niezbędne aspekty związane z prowadzeniem weryfikacji modelu obliczeniowego, takie jak weryfikacja:

 • geometrii rurociągu, zastosowanych kształtek itp.,
 • własności wytrzymałościowych przyjętych materiałów,
 • parametrów obliczeniowych: ciśnienia, temperatura, obciążenia klimatyczne (śnieg, wiatr),
 • mas zastosowanego osprzętu, oraz sił skupionych,
 • ciężaru medium roboczego, próbnego, czyszczącego,
 • izolacji rurociągu,
 • współczynników intensyfikacji naprężeń,
 • naciągu wstępnego,
 • prawidłowości doboru podpor rurociągu, z uwzględnieniem ich blokowania do prób ciśnieniowych,
 • obciążeń dynamicznych: uderzenia hydrauliczne / parowe, zadziałanie zaworu bezpieczeństwa, itp.
 • drgań,
 • dopuszczalnych obciążeń na króćcach urządzeń,
 • połączeń kołnierzowych,
 • innych istotnych aspektów.
Amoniak 2

Plan dnia

8:15 – 9:00 Lekcja nr 1

9:15 – 10:00 Lekcja nr 2

10:15 – 11:00 Lekcja nr 3

11:15 – 12:00 Lekcja nr 4

12:15 – 12:45 Lekcja nr 5

Przerwa 30 minut

13:15 – 14:00 Lekcja nr 6

14:15 – 15:00 Lekcja nr 7

Wyposażenie

 • Konieczne wyposażenie: projektor z łączem do laptopa
 • Każdy uczestnik ma swojego laptopa z programem Caesar II, Word i programem do robienie zrzutów z ekranu.

Założenia dydaktyczne

 • Każdy uczestnik robi samodzielnie notatki w formie elektronicznej z użyciem narzędzi wymienionych w punkcie powyżej,
 • Każdy uczestnik ma dostęp do normy B313 – 2020 i B 31.1 – 2020.
 • Nie planuje się drukowania materiałów do kursu,
 • Nie można nagrywać wykładu prelegenta,
 • Zaleca się, wykonywanie zadań domowych przygotowanych na każdy, oprócz ostatniego, dzień kursu.