Jerzy Nawrocki

dr inż., Rzeczoznawca Izby Inżynierów, SIMP, NOT || Rurociągi i aparaty ciśnieniowe || Uprawnienia budowalne HVAC i Gaz || Spawalnictwo IWE&I || Certyfikat LE w/g EN 13313-Chłodnictwo i Pompy ciepła

Jerzy Nawrocki

dr inż., Rzeczoznawca Izby Inżynierów, SIMP, NOT || Rurociągi i aparaty ciśnieniowe || Uprawnienia budowalne HVAC i Gaz || Spawalnictwo IWE&I || Certyfikat LE w/g EN 13313-Chłodnictwo i Pompy ciepła

Jerzy Nawrocki

dr inż., Rzeczoznawca Izby Inżynierów, SIMP, NOT || Rurociągi i aparaty ciśnieniowe || Uprawnienia budowalne HVAC i Gaz || Spawalnictwo IWE&I || Certyfikat LE w/g EN 13313-Chłodnictwo i Pompy ciepła

Jerzy Nawrocki

dr inż., Rzeczoznawca Izby Inżynierów, SIMP, NOT || Rurociągi i aparaty ciśnieniowe || Uprawnienia budowalne HVAC i Gaz || Spawalnictwo IWE&I || Certyfikat LE w/g EN 13313-Chłodnictwo i Pompy ciepła

Jerzy Nawrocki

dr inż., Rzeczoznawca Izby Inżynierów, SIMP, NOT || Rurociągi i aparaty ciśnieniowe || Uprawnienia budowalne HVAC i Gaz || Spawalnictwo IWE&I || Certyfikat LE w/g EN 13313-Chłodnictwo i Pompy ciepła

Jerzy Nawrocki

dr inż., Rzeczoznawca Izby Inżynierów, SIMP, NOT || Rurociągi i aparaty ciśnieniowe || Uprawnienia budowalne HVAC i Gaz || Spawalnictwo IWE&I || Certyfikat LE w/g EN 13313-Chłodnictwo i Pompy ciepła

Jerzy Nawrocki

dr inż., Rzeczoznawca Izby Inżynierów, SIMP, NOT || Rurociągi i aparaty ciśnieniowe || Uprawnienia budowalne HVAC i Gaz || Spawalnictwo IWE&I || Certyfikat LE w/g EN 13313-Chłodnictwo i Pompy ciepła

Jerzy Nawrocki

dr inż., Rzeczoznawca Izby Inżynierów, SIMP, NOT || Rurociągi i aparaty ciśnieniowe || Uprawnienia budowalne HVAC i Gaz || Spawalnictwo IWE&I || Certyfikat LE w/g EN 13313-Chłodnictwo i Pompy ciepła

Jerzy Nawrocki

dr inż., Rzeczoznawca Izby Inżynierów, SIMP, NOT || Rurociągi i aparaty ciśnieniowe || Uprawnienia budowalne HVAC i Gaz || Spawalnictwo IWE&I || Certyfikat LE w/g EN 13313-Chłodnictwo i Pompy ciepła

Jeśli masz wątpliwości co do projektu, który masz skierować na przetarg, to mogę go sprawdzić. Koszty naprawy takiej instalacji będą nieporównywalne do kosztów jej rzetelnego sprawdzenia. Późniejsza ekspertyza błędnie wybudowanej instalacji jest ostatecznością!

Moje 
uprawnienia

 dr inż.

Inżynieria mechaniczna

Rzeczoznawca Izby Inżynierów, SIMP, NOT
Rzeczoznawca Izby Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP, Naczelnej Organizacji Technicznej NOT”
Zakres:
 • Izba: projektowanie w zakresie instalacji, sieci i urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, wentylacji i klimatyzacji, cieplnych i gazowych
 • SIMP: 01-Kotły parowe i zbiorniki ciśnieniowe, 209-Spawalnictwo i łączenie metali, 404-Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze
 • NOT: nr AA070 – Inżynieria mechaniczna
Rurociągi i aparaty ciśnieniowe

Długoletnie potwierdzone referencjami doświadczenie w obliczaniu wytrzymałościowym rurociągów głównie w programie Caesar II

Uprawnienia budowlane od 2001 roku ważne na terenie EU

w zakresie projektowania, wykonywania i nadzoru inwestorskiego instalacji, sieci i urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, wentylacji i klimatyzacji, cieplnych i gazowych

Spawalnictwo IWE&I

Międzynarodowy inżynier spawalnik IWE i inspektor IWI-C. Kursy w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach

Certyfikat LE – Chłodnictwo i Pompy ciepła

Poziom specjalistyczny LE (Leading Edge) w zakresie projektowania oraz czynności wskazanych w normie PN-EN 13313:2011 załącznik A

Świadectwa energetyczne i kontrola systemów HVAC

Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz Uprawnienia do kontroli systemów ogrzewania lub klimatyzacji w budynku nr 2585

Biegły sądowy

Kandydat na biegłego sądowego Sądu Okręgowego w Warszawie

Jerzy Nawrocki – podczas pracy 4

Wykonałem

Od 1996 roku w biurach projektów w Polsce i z zagranicą miałem okazję brać udział w kilkudziesięciu dużych projektach przemysłowych w zakresie projektowania rurociągów i aparatów ciśnieniowych onshore i offshore oraz instalacji HVAC. Dodatkowo jako samodzielny projektant i rzeczoznawca budowlany wykonałem 405 projektów i analiz.

PROJEKTÓW

projektów z zakresu instalacji, urządzeń i sieci grzewczych, chłodniczych, wody, gazu, kanalizacji oraz wentylacji i klimatyzacji

projektów instalacji technologicznych oraz obliczeń wytrzymałościowych rurociągów,

ekspertyzy z zakresu rurociągów i aparatów ciśnieniowych, spawalnictwa oraz instalacji HVAC

audytów energetycznych

inwentaryzacji

dużych symulacji mes w zakresie naprężeń oraz przepływów

szkolenia z zakresu projektowania

pozwów o odszkodowania z powodu błędów projektowych

Eryk Rudy

„Necessitas in loco, spes in virtute, salus in victoria”

Stanisław Żółkiewski (1610)

Jedynym źródłem zwycięstwa w zadanych przez życie okolicznościach są własne umiejętności.

Moja misja

Projekty, które tworzę dają przewagę moim klientom na ich wysoce konkurencyjnych rynkach. Wynika ona z właściwego połączenia jakości, realistycznych terminów wykonania oraz atrakcyjnych cen moich usług.

Uprawnienia @ III RP
 • Rzeczoznawca Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie projektowania w zakresie instalacji, sieci i urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, wentylacji i klimatyzacji, cieplnych i gazowych
 • Uprawnienia budowlane instalacyjne projektowe i wykonawcze Wa-307/01 w zakresie instalacji, sieci i urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, wentylacji i klimatyzacji, cieplnych i gazowych
 • Rzeczoznawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP,
 • Rzeczoznawca Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych,
 • Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej i do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji w budynku nr 2585,
 • Ekspert Naczelnej Organizacji Technicznej NOT – Inżynieria mechaniczna
 • Biegły sądowy weryfikowany przez Mazowiecką Izbę Inżynierów Budownictwa MIIB,
 • Odznaka szybowcowa “Trzy Mewki”.
Uprawnienia @ Świat
 • Projektowanie w zakresie chłodnictwa i pomp ciepła – Certyfikat LE w/g EN 13313
 • Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE,
 • Międzynarodowy Inspektor Spawalnik IWI-C,
 • Jachtowy sternik morski 1840/2003,
 • Morski sternik motorowodny 680/2003,
 • Łączność morska VHF i GMDSS 2009.
Uprawnienia @ EU
 • Uprawnienia budowlane instalacyjne projektowe i wykonawcze Wa-307/01,
 • Inżynier Europejski EUR ING FEANI
Klienci

ABB offshore Norway, Aibel AS Norway, Aker Solusions AS Norway, Asseco SA, Apartamenty Marymon II, Area Pracownia Architektoniczna, Baker Hughes Polska, Bilfinger Tebodin Polska, Centralne Biuro Antykorupcyjne CBA, CGL-X, Climamedic, Creadis, Domy Polskie, Gas Control Polska, HSV Polska, IDS-Bud, Jacobs Polska, Kancelaria Prezydenta RPKomisja Nadzoru Finansowego, Klata Architekci, Orlen S.A., PGiNG, Polimer Polska, Politechnika Częstochowska, PPL Porty Lotnicze, Prochem, PZiTS, Rambol ,Statoil AS Norway, Synthos S.A., Takoni Polska, Toyota Motor Poland, Warmed, ZGN Wola, Zugil SA.

Oprogramowane

Ansys, AutoCad, AutoPipe, AutoPlant3D, Caesar II, Creo, Microstation, Lauterbach, LFM, PDMS, SolidWorks, StaadPro, VVB