Symulacje

11. Analiza przyczyn awarii kompensatora mieszkowego DN 4000 na wymienniku paraxlyneu w PKN Orlen. 2021

10. Symulacja CFD pracy stropu laminarnego i instalacji nawiewnej i wyciągowej w sali operacyjnej dla inwestycji: modernizacja poprzez rozbudowę bloku operacyjnego wielospecjalistycznego szpitala samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Nowej Soli. 2021

9. Symulacja odkształcenia po rozerwaniu płaszcza zbiornika magazynowego 715 m3 dla Sk ie technology. 2021

8. Symulacja rozkładu naprężeń i odkształceń w obszarze spoin po procesie naprawy rurociągu dmuchu rezerwowego od kolektora a do odcięć 66, 67, 68 w Tameh Dąbrowa Górnicza. 2020

7. Symulacja do celów ekspertyzy dotycząca budowy gazociągu DN 500 MOP 5,5 MPa w ramach realizacji zadania: „Modernizacja gazociągu Oświęcim – Szopienice”, w mieście Chełm Śląski – wykonanie tarczowego bloku oporowego w świetle normy BN – 71 8976 – 48. 2020

6. Symulacja do celów ekspertyzy określająca przyczynę zaistniałej w dniu 15.06. 2019r. awarii na gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji tłocznia Włocławek – Wrg II Gustorzyn w miejscowości Mikanowo. 2020

5. Symulacja do celów ekspertyzy wykonanego złącza spawanego nr G 42/16 – 42W4/1 wraz z obliczeniami w warunkach eksploatacyjnych dla IDS – BUD S.A. 2020

4. Symulacja do celów ekspertyzy wykonanego złącza spawanego nr 25/22 – 25W1/4 wraz z obliczeniami w warunkach eksploatacyjnych dla IDS – BUD S.A. 2020

3. Ekspertyza symulacyjna MES spoiny nr G 42/16 – 42W4/1 na gazociągu DN 1000 na odcinku II: Zdzieszowice – Brzeg. 2020

2. Ekspertyza symulacyjna MES spoiny nr 25/22 – 25W1/4 na gazociągu DN 1000 na odcinku II: Zdzieszowice – Brzeg. 2019

1. Ekspertyza symulacyjna MES owalizacji łuku na gazociągu DN 1000 na odcinku II: Zdzieszowice – Brzeg. 2019