Inwentaryzacje

20. Inwentaryzacja budowlana oraz instalacji wod – kan, centralnego ogrzewania i gazowej w budynku przy ulicy Agawy 2 w Warszawie. 2008

19. Inwentaryzacja budowlana oraz instalacji wod – kan, centralnego ogrzewania i gazowej w budynku przy ulicy Bielskiego 6 w Warszawie. 2008

18. Inwentaryzacja budowlana oraz instalacji wod – kan, centralnego ogrzewania i gazowej w budynku przy ulicy Gibalskiego 9 w Warszawie. 2008

17. Inwentaryzacja instalacji wod – kan i gazowej w budynku przy ulicy Olbrachta 17B w Warszawie. 2007

16. Inwentaryzacja instalacji wod – kan i gazowej w budynku przy ulicy Ciołka 4A w Warszawie. 2007

15. Inwentaryzacja instalacji wod – kan i gazowej w budynku przy ulicy Karolkowa 71 w Warszawie. 2007

14. Inwentaryzacja instalacji wod – kan i gazowej w budynku przy ulicy Nowolipki 21A w Warszawie. 2007

13. Inwentaryzacja instalacji ogrzewania, wody zimnej, kanalizacji i gazowej w budynku przy ulicy Długosza 31 w Warszawie. 2007

12. Inwentaryzacja instalacji grzewczej, wod – kan , wody ciepłej i elektrycznej w budynku przy ulicy Młynarska 27A w Warszawie. 2006

11. Inwentaryzacja instalacji grzewczej, wod – kan , wody ciepłej i elektrycznej w budynku przy ulicy Raszei 1/3 w Warszawie. 2006

10. Inwentaryzacja instalacji grzewczej, wod – kan , wody ciepłej i elektrycznej w budynku przy ulicy Siedmiogrodzkiej 5 w Warszawie. 2006

9. Inwentaryzacja instalacji ogrzewania i wodny użytkowej w budynku przy ulicy Batalionu Parasol 6 w Warszawie. 2005

8. Inwentaryzacja instalacji ogrzewania i wodny użytkowej w budynku przy ulicy Złota 65 w Warszawie. 2005

7. Inwentaryzacja instalacji ogrzewania i wodny użytkowej w budynku przy ulicy Żelazna 75 w Warszawie. 2005

6. Inwentaryzacja instalacji ogrzewania i wodny użytkowej w budynku przy ulicy Sienna 55 w Warszawie. 2005

5. Inwentaryzacja instalacji ogrzewania i wodny użytkowej w budynku przy ulicy Monte Cassino 10 w Warszawie. 2005

4. Inwentaryzacja instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej budynku przy ulicy Żytniej 31/33 w Warszawie. 2004

3. Inwentaryzacja instalacja instalacji wodnej , kanalizacyjnej i gazowej budynku przy ulicy Oleandrów 8 w Warszawie. 2003

2. Inwentaryzacja instalacja instalacji wodnej , kanalizacyjnej i gazowej budynku ulicy Sulikowskiego 7 w Warszawie. 2003

1. Inwentaryzacja instalacja instalacji wodnej , kanalizacyjnej i gazowej budynku przy ulicy Al. Wyzwolenia 12 w Warszawie. 2003