Audyty energetyczne i analizy

112. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 2915 m3 przy ulicy Redutowa 48 w Warszawie. 2010

111. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 1513 m3 przy ulicy Jana Olbrachta 11 w Warszawie. 2010

110. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 548 m3 przy ulicy Staszica 15 w Warszawie. 2010

109. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 2801 m3 przy ulicy Al. Solidarności 84 w Warszawie. 2010

108. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 2644 m3 przy ulicy Żytnia 83 w Warszawie. 2009

107. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 2059 m3 przy ulicy Tyszkiewicza 36A w Warszawie. 2009

106. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 1792 m3 przy ulicy Tyszkiewicza 10 w Warszawie. 2009

105. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 1659 m3 przy ulicy Szlenkierów 11 w Warszawie. 2009

104. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 878 m3 przy ulicy Leonarda 2 w Warszawie. 2009

103. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 1901 m3 przy ulicy Gibalskiego 11 w Warszawie. 2009

102. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 3312 m3 przy ulicy Syreny 10 w Warszawie. 2009

101. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 2871 m3 przy ulicy Górczewska 123 w Warszawie. 2008

100. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 7128 m3 przy ulicy Wolność 2A w Warszawie. 2007

99. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 1928 m3 przy ulicy Sokołowska 22 w Warszawie. 2007

98. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 2571 m3 przy ulicy Bielskiego 8 w Warszawie. 2007

97. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 3175 m3 przy ulicy Rabsztyńska 4 w Warszawie. 2007

96. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 2394 m3 przy ulicy Brylowska 4 w Warszawie. 2007

95. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 2340 m3 przy ulicy Wawelberga 15 w Warszawie. 2006

94. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 1064 m3 przy ulicy Ogrodowa 28/30 w Warszawie. 2006

93. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 1506 m3 przy ulicy Ogrodowa 51 w Warszawie. 2006

92. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 573 m3 przy ulicy Obozowa 110 w Warszawie. 2006

91. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 1662 m3 przy ulicy Nowolipki 16 w Warszawie. 2006

90. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 4376 m3 przy ulicy Miedziana 6 w Warszawie. 2006

89. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 8284 m3 przy ulicy Karlokowa 89 w Warszawie. 2006

88. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 413 m3 przy ulicy Dobrogniewa 2/4 w Warszawie. 2006

87. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 809 m3 przy ulicy Deotymy 46 w Warszawie. 2006

86. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 394 m3 przy ulicy Bolecha 78 w Warszawie. 2006

85. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 464 m3 przy ulicy Bolecha 40 w Warszawie. 2006

84. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 1064 m3 przy ulicy Andrychowska 8 w Warszawie. 2006

83. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 3360 m3 przy ulicy Sienna 87 w Warszawie. 2006

82. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 4233 m3 przy ulicy Ogrodowa 13/29 w Warszawie. 2006

81. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 904 m3 przy ulicy Krochmalna 30 w Warszawie. 2006

80. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 1935 m3 przy ulicy Grenday 16 w Warszawie. 2006

79. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 5054 m3 przy ulicy Małego Franka 1A w Warszawie. 2006

78. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 667 m3 przy ulicy Bolecha 47 w Warszawie. 2006

77. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 1566 m3 przy ulicy Olbrachta 44 w Warszawie. 2005

76. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 6360 m3 przy ulicy Małego Franka 3 w Warszawie. 2005

75. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 3604 m3 przy ulicy Małego Franka 1 w Warszawie. 2005

74. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 6360 m3 przy ulicy Agawy 16 w Warszawie. 2005

73. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 2527 m3 przy ulicy Bielskiego 4 w Warszawie. 2005

72. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 3036 m3 przy ulicy Bema 76 w Warszawie. 2005

71. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 3158 m3 przy ulicy Skwer Kard. Wyszyńskiego 7 w Warszawie. 2005

70. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 2587 m3 przy ulicy Ogrodowej 67 w Warszawie. 2005

69. Projekt wykonawczy instalacji wod – kan, gazowej, centralnego ogrzewania dla budynku wielorodzinnego w Nowym Dworze Mazowieckim. 2005

68. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 19 030 m3 przy ulicy Żelazna 64 w Warszawie. 2005

67. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 9155 m3 przy ulicy Żelazna 43A w Warszawie. 2005

66. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 4656 m3 przy ulicy Żelazna 74 w Warszawie. 2005

65. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 3690 m3 przy ulicy Wronia 47 w Warszawie. 2005

64. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 5508 m3 przy ulicy Wronia 45A w Warszawie. 2005

63. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 3450 m3 przy ulicy Grzybowska 47 w Warszawie. 2005

62. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 3708 m3 przy ulicy Grzybowska 47A w Warszawie. 2005

61. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 2556 m3 przy ulicy Ciołka 33 w Warszawie. 2005

60. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 2556 m3 przy ulicy Ciołka 33 w Warszawie. 2005

59. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 4928 m3 przy ulicy Żelazna 91 w Warszawie. 2004

58. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 5723 m3 przy ulicy Wolska 89 w Warszawie. 2004

57. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 3393 m3 przy ulicy Płocka 5 w Warszawie. 2004

56. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 7186 m3 przy ulicy Płocka 3 w Warszawie. 2004

55. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 2376 m3 przy ulicy Dzielna 74 w Warszawie. 2004

54. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 3528 m3 przy ulicy Syreny 13B w Warszawie. 2004

53. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 3528 m3 przy ulicy Syreny 13A w Warszawie. 2004

52. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 3528 m3 przy ulicy Syreny 13 w Warszawie. 2004

51. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 8794 m3 przy ulicy Ciepła 3 w Warszawie. 2004

50. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 8794 m3 przy ulicy Ciepła 3 w Warszawie. 2004

49. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 6035 m3 przy ulicy Pańska 99 w Warszawie. 2004

48. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 3571 m3 przy ulicy Krzyżanowskiego 48 w Warszawie. 2004

47. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 3069 m3 przy ulicy Krzyżanowskiego 46 w Warszawie. 2004

46. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 3005 m3 przy ulicy Krzyżanowskiego 44 w Warszawie. 2004

45. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 2602 m3 przy ulicy Krzyżanowskiego 42 w Warszawie. 2004

44. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 7595 m3 przy ulicy Chłodna 34 w Warszawie. 2004

43. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 5556 m3 przy ulicy Jana Kazimierza 18A w Warszawie. 2004

42. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 9612 m3 przy ulicy Ogrodowa 55 w Warszawie. 2004

41. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 1980 m3 przy ulicy Górczewska 45 w Warszawie. 2004

40. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 2736 m3 przy ulicy Krzyżanowskiego 34 w Warszawie. 2004

39. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 7275 m3 przy ulicy Grzybowska 90A w Warszawie. 2004

38. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 2760 m3 przy ulicy Grzybowska 90 w Warszawie. 2004

37. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 1848 m3 przy ulicy Działdowska 15 w Warszawie. 2004

36. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 1685 m3 przy ulicy Młynarska 9 w Warszawie. 2004

35. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 2756 m3 przy ulicy Górczewskiej 141 w Warszawie. 2004

34. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 2756 m3 przy ulicy Górczewskiej 139 w Warszawie. 2004

33. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 2910 m3 przy ulicy Wyszyńskiego 13 w Gostyninie. 2003

32. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 2910 m3 przy ulicy Wyszyńskiego 11 w Gostyninie. 2003

31. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 4185 m3 przy ulicy Wojska Polskiego 56 w Gostyninie. 2003

30. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 3271 m3 przy ulicy Wojska Polskiego 10 w Gostyninie. 2003

29. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 3259 m3 przy ulicy Polna 12A w Gostyninie. 2003

28. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 3259 m3 przy ulicy Polna 12 w Gostyninie. 2003

27. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 2462 m3 przy ulicy Parkowa 24 w Gostyninie. 2003

26. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 1148 m3 przy ulicy Parkowa 22 w Gostyninie. 2003

25. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 1692 m3 przy ulicy Parkowa 5 w Gostyninie. 2003

24. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 1692 m3 przy ulicy Parkowa 3 w Gostyninie. 2003

23. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 1185 m3 przy ulicy Nowa 2 w Gostyninie. 2003

22. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 1185 m3 przy ulicy Nowa 1 w Gostyninie. 2003

21. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 2579 m3 przy ulicy Moniuszki 6 w Gostyninie. 2003

20. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 2579 m3 przy ulicy Moniuszki 4 w Gostyninie. 2003

19. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 1178 m3 przy ulicy Moniuszki 2 w Gostyninie. 2003

18. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 3100 m3 przy ulicy Osiedle Kruk 6 w Gostyninie. 2003

17. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 7269 m3 przy ulicy Osiedle Kruk 2 w Gostyninie. 2003

16. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 5819 m3 przy ulicy Osiedle Kruk 1 w Gostyninie. 2003

15. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 2972 m3 przy ulicy Kościuszki 6 w Gostyninie. 2003

14. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 2719 m3 przy ulicy Dmowskiego 1 w Gostyninie. 2003

13. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 3557 m3 przy ulicy Bierzewickiej 17E w Gostyninie. 2003

12. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 5239 m3 przy ulicy Bierzewickiej 17D w Gostyninie. 2003

11. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 2043 m3 przy ulicy Bierzewickiej 17C w Gostyninie. 2003

10. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 1309 m3 przy ulicy Bierzewickiej 17B w Gostyninie. 2003

9. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 1309 m3 przy ulicy Bierzewickiej 17A w Gostyninie. 2003

8. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 1019 m3 przy ulicy Bierzewickiej 14 w Gostyninie. 2003

7. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 4584 m3 przy ulicy 3 Maja 43A w Gostyninie. 2003

6. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 1209 m3 przy ulicy 3 Maja 27 w Gostyninie. 2003

5. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 2719 m3 przy ulicy 3 Maja 9 w Gostyninie. 2003

4. Audyt energetyczny Szkoły Podstawowej w Woli Skromowskiej 55. 2002

3. Audyt energetyczny Szkoły Podstawowej w Firleju przy ulicy Partyzanckiej 23. 2002

1. Audyt energetyczny Szkoły Podstawowej w Nowym Antoninie 72. 2002

1. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego przy ulicy Raabego 12 w Warszawie. 2000