Instalacje technologiczne

46. Analiza wytrzymałości rurociągów technologicznych amoniaku: DN 400 – 16 ‘, PS 40 barg / TS 200 C dla Grupa Azoty S.A. 2024

45. Projekt izolacji termicznej aparatów E-109 i B 106 o parametrach PS 40 barg / TS 200 C dla Grupa Azoty S.A. 2024

44. Projekt izolacji termicznej wymiennika E-104 o parametrach PS 93 barg / TS 460 C dla Grupa Azoty S.A. 2023

43. Dokumentacja koncesyjna do PED rurociągów parowych dla fabryki Josera. 2023

42. Analiza wytrzymałości rurociągów technologicznych w hali produkcyjnej Viessmann w Legnicy. 2023

41. Dokumentacja koncesyjna do PED parowych dla kotłowni parowej w fabryce Samsung we Wronkach. 2023

40. Rurociągi technologiczne dla węzła alkilacji kwasu fluorowodorowego HF w PKN Orlen. 2022

39. Obliczenia sprawdzające zawory bezpieczeństwa na rurociągu pary DN100. 2021

38. Rurociąg technologiczny DN250 odprowadzenia kondensatu z kolektora awaryjnego zrzutu pary. 2021

37. Projekt rurociągów w module subsea gas gathering manifold dla pola Gasprom Yuzhno – Kirinskoye. 2020-2021

36. Projekt aparatu ciśnieniowego. Zbiornik sprężonego powietrza 6,9 m3 – 20 barg, kat. IV, moduł PED – G. 2021

35. Modernizacja instalacji oleju termalnego dla Emsur Polska. 2020

34. Analiza wytrzymałości rurociągu parowego dla P.H.U. Polimer. 2019

33. Obliczenia pipe stress instalacji technologicznych dla projektu Amylum w Rumunii. 2019

32. Projekt instalacji pary i kondensatu i kotłowni parowej 7 MW dla Animex. 2018

31. Projekt instalacji pary i kondensatu i kotłowni parowej 13 MW dla lokalizacji w Błoniu. 2018

30. Projekt rozbudowy instalacji CO2 dla Azoty  S.A. 2017

29. Projekt instalacji pary i kondensatu dla Synthos S.A. 2016

28. Projekt pipe stress i podparć rurociągów dla platformy Johan Sverdrup w Aibel AS w Oslo w Norwegii. 2016

27. Projekt pipe stress i podparć rurociągów technologicznych dla modernizacji platformy Snorra A DF dla Aker Solutions AS w Bergen w Norwegii. 2012 – 2016

26. Projekt pipe stress i i podparć rurociągów technologicznych dla modernizacji platformy Gullfaks C dla Aker Solutions AS w Bergen w Norwegii. 2012

25. Projekt pipe stress i podparć rurociągów technologicznych dla kompresora LPP na platformie Krisitn dla Aker Solutions AS w Bergen w Norwegii. 2011

24. Projekt pipe stress i podparć rurociągów technologicznych dodatków do benzyn dla  modernizacji instalacji technologicznych dla rafinerii Mongstad dla Aker Solutions AS w Bergen w Norwegii. 2011

23. Projekt pipe stress i podparć rurociągów technologicznych dla modernizacji instalacji technologicznych platformy Gullfaks A,B i C dla Aker Solutions AS w Bergen w Norwegii. 2011

22. Projekt technologiczny dla modernizacji rozdzielacza ropy surowej 36” i 16” platformy Gullfaks A dla Aker Solutions AS w Bergen w Norwegii. 2010

21. Projekt pipe stress i podparć rurociągów technologicznych dla modernizacji platformy Norme M dla Aker Solutions AS w Trondheim w Norwegii. 2010

20. Projekt pipe stress i podparć rurociągów technologicznych dla modernizacji platformy Heidrun PPL dla Aker Solutions AS w Trondheim w Norwegii. 2009

19. Projekt pipe stress i podparć rurociągów technologicznych dla modernizacji platformy Gullfaks A i B dla Aker Solutions AS w Trondheim w Norwegii. 2008

18. Projekt pipe stress i podparć rurociągów technologicznych dla modernizacji platformy Norme M dla Aker Solutions AS w Trondheim w Norwegii. 2008

17. Projekt pipe stress i podparć rurociągów technologicznych LNG modułu dla FPSO Neptun dla Hamworthy AS w Oslo w Norwegii. 2007 – 2008

16. Projekt pipe stress i podparć rurociągów technologicznych rozbudowy bazy Kollsenss dla Prochem SA w Warszawie i Aibel AS w Oslo w Norwegii. 2007

15. Projekt pipingu, podparć i pipe stress rurociągów technologicznych dla zakładu czyszczenia gazu w Turkmenistanie dla Prochem SA w Warszawie. 2006-2007

14. Projekt pipingu, podparć i pipe stress rurociągów technologicznych dla zakładu produkcyjnego Nitrogenmuvek RT dla Prochem SA w Warszawie. 2006

13. Projekt pipingu, podparć i pipe stress rurociągów technologicznych dla platformy FPSO Alvheim dla Prochem SA w Warszawie i Aibel AS w Oslo w Norwegii. 2005-2006

12. Projekt pipingu, podparć i pipe stress rurociągów dwóch kolumn rafinacji dla Orlen SA w Prochem SA w Warszawie. 2004-2005

11. Projekt pipingu, podparć i pipe stress rurociągów dwóch kolumn rafinacji dla Orlen SA w Prochem SA w Warszawie. 2003

10. Projekt pipingu, podparć i pipe stress rurociągów dwóch baz paliwowych dla Orlen SA w Prochem SA w Warszawie. 2003

9. Projekt pipingu, podparć i pipe stress rurociągów frontu kolejowego załadunku LPG dla Orlen SA w Prochem SA w Warszawie. 2003

8. Projekt podparć rurociągów Troll A Precompresion dla Statoil AS w Prochem SA w Warszawie i ABB Offshore w Oslo w Norwegii. 2002

7. Projekt instalacji pary i kondensatu dla hali produkcji drukarskiej dla Bauer SA w Prochem SA w Warszawie. 2001

6. Projekt instalacji chłodniczej 3.3 MW dla systemów HVAC dla Urząd Gminy Mokotów w Warszawie w Prochem SA w Warszawie. 2001

5. Projekt instalacji systemów HVAC dla Toyota Motor Plant w Prochem SA w Warszawie. 1999-2001

4. Projekt instalacji systemów HVAC dla Procter & Gamble w Prochem SA w Warszawie. 1998-1999

3. Budowa kotłowi gazowych dla budynków użyteczności publicznej w Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych Kazimierz Dybowski w Warszawie. 1998

2. Budowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia 1.4 km, 6.3 MPa wraz ze stacją redukcyjną w gminie Stoczek Łukowski w Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych Kazimierz Dybowski w Warszawie. 1997

1. Budowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia 1.1 km, 6.3 MPa wraz ze stacją redukcyjną w gminie Ulant Majorat w Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych Kazimierz Dybowski w Warszawie. 1996