Lista zrealizowanych szkoleń

1. Obsługa programu Caesar II, 2 dni dla Afry. 2024

2. Podstawy projektowania rurociągów, 1 dzień dla Takoni. 2023

3. Obsługa programu Caesar II, 1 dni dla CIMES. 2023

4. Obsługa programu Caesar II, 5 dni dla UDT. 2023