Instalacje, urządzenia i sieci wod-kan, hvac, gazu

171. Projekt instalacji sprężonego powietrza dla stalowni huty Celsa. 2020

170. Projekt wykonawczy modernizacji łazienek w budynku biurowym Urzędu Gminy Ursus w Warszawie.2020

169. Projekt wykonawczy modernizacji mieszkania przy ulicy Podchorążych 26. 2020

168. Projekt modernizacji łazienek w budynkach D” i „E” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy ulicy Żurawiej 4A w Warszawie. 2019

167. Projekt koncepcji przebudowy instalacji sanitarnych związanych z przebudową budynku prób muzycznych kampusu SGGW w Warszawie. 2016

166. Koncepcja programowa instalacji sanitarnych dla budynku użyteczności publicznej przy ulicy Chłodnej 29 w Warszawie. 2016

165. Projekt instalacji centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji oraz technologii kotłowni gazowej dla budynku biurowego firmy Sarantis przy ulicy Puławska 42C w Piasecznie. 2016

164. Projekt rozbudowy instalacji sanitarnych związanych z przebudową na potrzeby przedszkola trzydziałowego budynku przy ul. Bohaterów Wolności 23 w Piastowie. 2010

163. Projekt instalacji sanitarnych związanych  z  przebudową  budynku wielorodzinnego na ulicy Okrężnej 5 w Warszawie. 2010

162. Projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy hali magazynowej na cele produkcyjne i biurowe adaptacji części hali magazynowej przy ulicy Al. Krakowskiej 38 w Jankach. 2010

161. Projekt przebudowy instalacji sanitarnych związanych z  remontem siodlarni, budynku administracyjnego, budynku klubokawiarni, budynku kasowego oraz tunelu na terenie Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. Oddział Wyścigi Konne Warszawa – Służewiec. 2010

160. Projekt  instalacji i sieci sanitarnych związanych z rozbudową pomieszczenia socjalnego w ramach rozbudowy budynku Służby Utrzymania Lotniska w PL Warszawa przy ulicy 17 Stycznia 47. 2009

159. Projekt instalacji sanitarnych dla boiska typu „Orlik” zlokalizowanego w gminie Białołęka. 2009

158. Projekt instalacji wentylacji, rozbudowy instalacji ciepła technologicznego i przebudowy instalacji centralnego ogrzewania dla Auli Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w  budynku  Radiochemii przy ulicy Pasteura 1 w Warszawie. 2009

157. Projekt przebudowy, ocieplenia i remontu elewacji oraz kompleksowej modernizacji i adaptacji budynku gospodarczego dawnej owczarni położonego na terenie Centrum Konferencji Stary Dwór w Bożej Woli. 2008

156. Projekt wewnętrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewanie, technologii gazowej, wod-kan i wentylacji mechanicznej dla budynku Przedszkola nr 330 na ulicy Niepodległości 17 w Warszawie. 2008

155. Projekt instalacji doposażenia w instalację centralnej ciepłej wody, centralnego ogrzewania dla budynku Pawia 71 w Warszawie. 2008

154. Projekt wewnętrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewanie, technologii gazowej, wod-kan i wentylacji mechanicznej dla budynku Przedszkola nr 71 na ulicy Śląskiej 50/52 w Warszawie Włochach. 2008

153. Projekt modernizacji instalacji sanitarnych wraz z rozbudową kuchni przy ulicy Wawelska 56 w Warszawie. 2008

152. Projekt instalacji sanitarnych dla budynku wielorodzinnego w Piasecznie przy ulicy Piłsudskiego. 2007

151. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej 5800 m3/ h bloku C z adaptacją na potrzeby laboratorium mikrobiologicznego Szpitala Powiatowego w Pułtusku. 2007

150. Projekt wykonawczy instalacji gazowej wewnętrznej wraz z przyłączem, centralnego ogrzewania i wod-kan dla nadbudowy budynku przy ulicy Gibalskiego 12 w Warszawie. 2007

149. Projekt modernizacji sanitarnych w budynku radiochemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Pasteura 1 w Warszawie. 2007

148. Projekt modernizacji pomieszczenia węzła cieplnego, instalacji gazowej, centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Skwer kard. Wyszyńskiego 7 w Warszawie. 2007

147. Projekt instalacji sanitarnych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ulicy Bema 91. 2007

146. Projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy budynku jednorodzinnego na dom gościny z usługami przy ulicy Sukiennej 19 w Nowym Dworze Mazowieckim. 2007

145. Projekt instalacji sanitarnych nadbudowy piętra dla domu jednorodzinnego Aninie przy ulicy Kwidzyńskiej 34 w Aninie. 2007

144. Projekt modernizacji instalacji wody zimnej, kanalizacji  sanitarnej i centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Staszica 13 w Warszawie. 2007

143. Projekt instalacji ogrzewania, wentylacji, ciepła technologicznego przyłącza kanalizacji, wody, miejskiej sieci cieplnej i węzła cieplnego dla terenu sportowo – rekreacyjnego przy ulicy Starego Doktora w Warszawie. 2007

142. Projekt modernizacji instalacji wody zimnej i kanalizacji  sanitarnej w budynku przy ulicy Przyokopowej 10/12 w Warszawie. 2007

141. Projekt instalacji sanitarnych i gazów medycznych  przebudowy i nadbudowy oddziału neurologii dla budynku Szpitala Kolejowego im. W.Roetlera przy ulicy ulica Warsztatowej 1 w Pruszkowie. 2007

140. Projekt modernizacji instalacji wody zimnej i kanalizacji  sanitarnej w budynku przy ulicy Andrychowskiej 8 w Warszawie. 2006

139. Projekt modernizacji instalacji wody zimnej i kanalizacji  sanitarnej w budynku przy ulicy Deotymy 46 w Warszawie. 2006

138. Projekt modernizacji instalacji wody zimnej, ciepłej  i pionów  kanalizacji  sanitarnej w budynku przy ulicy Górczewskiej 93 w Warszawie. 2006

137. Projekt instalacji sanitarnych dla budynku hali Media Service w Czosnowie k. Warszawy. 2006

136. Projekt doposażenia w instalację centralnego ogrzewania dla budynku przy ulicy Karolkowej 56A w Warszawie. 2006

135. Projekt instalacji sanitarnych dla stacji benzynowej przy ulicy Wojska Polskiego w Pruszkowie. 2006

134. Projekt przyłącza wody dla budynku wielorodzinnego  przy ulicy Deotymy 46 w Warszawie. 2006

133. Projekt doposażenia budynku w instalację centralnego ogrzewania   dla budynku  wielorodzinnego w Nowym Dworze Mazowieckim. 2006

132. Projekt instalacji sanitarnych dla budynku wielorodzinnego w Piasecznie przy ulicy Piłsudskiego. 2006

131. Projekt instalacji sanitarnych dla budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ulicy Bema 91. 2006

130. Projekt instalacji sanitarnych dla budynku hali firmy HK”W i KR” S.J. ul. Kolejowa 15/17 przy ulicy Krętej w  Ożarowie Mazowieckim. 2006

129. Projekt modernizacji instalacji wody zimnej i kanalizacji  sanitarnej w budynku przy ulicy Ogrodowej 51 w Warszawie. 2006

128. Projekt instalacji sanitarnych dla oddziału Banku PEKO BP SA  przy ulicy Zakroczymskiej i Targowej w Nowym Dworze Mazowieckim. 2006

127. Projekt instalacji sanitarnych i gazów medycznych  przebudowy i modernizacji  Izby Przyjęć z przystosowaniem do potrzeb S.O.R. dla budynku Szpitala Kolejowego im. W.Roetlera w Pruszkowie ulica Warsztatowa 1 w Pruszkowie.2006

126. Projekt modernizacji instalacji wody zimnej i kanalizacji  sanitarnej w budynku przy ulicy Krzyżanowskiego 44 w Warszawie. 2006

125. Projekt doposażenia w instalację centralnego ogrzewania dla budynku Żytnia 83 w Warszawie. 2006

124. Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania 315 kW, wod-kan, hydrantowej dla budynku produkcyjno – biurowego firmy MP Med. Instruments przy ulicy Boremlowskiej 46 w Warszawie. 2006

123. Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania 314 kW dla budynku produkcyjno – biurowego firmy MP Med. Instruments przy ulicy Boremlowskiej 46 w Warszawie. 2006

122. Projekt modernizacji instalacji technologii węzła cieplnego po stronie niskich parametrów dla bloku A ,B , C , D i centralnej sterylizatorni Szpitala Wojskowego Instytutu Medycznego przy ulicy Szaserów 128 w Warszawie. 2006

121. Projekt instalacji sanitarnych dla budynku hali firmy BWT – Polska  w Warszawie przy ulicy Połczyńskiej 116 w Warszawie. 2006

120. Projekt przyłącza sieci cieplnej dla budynku mieszkalnego przy ulicy Hrubieszowskiej 4 w Warszawie. 2006

119. Projekt instalacji wod – kan i centralnego ogrzewania   dla budynku przy ulicy Wawelberga 15 w Warszawie. 2005

118. Projekt modernizacji  instalacji wentylacji  dla pomieszczenia leków cytostatycznych kliniki onkologii kobiecej Szpitala Wojskowego Instytutu Medycznego przy ulicy Szaserów 128 w Warszawie. 2005

117. Projekt doposażenia budynku w instalację centralnego ogrzewania   dla budynku przy ulicy Ogrodowej 28/30 w Warszawie. 2005

116. Projekt modernizacji instalacji wod – kan  dla budynku Wolska 89 w Warszawie. 2005

115. Projekt przebudowy instalacji klimatyzacji , wod – kan i ogrzewania dla bloku operacyjnego Kliniki Chirurgii Szczękowej Szpitala Wojskowego Instytutu Medycznego ul Szaserów 128 w Warszawie. 2005

114. Projekt instalacji gazowej niskiego ciśnienia dla budynku jednorodzinnego przy ulicy Korczaka w Piasecznie. 2005

113. Projekt doposażenia budynku w instalację centralnej ciepłej wody użytkowej  dla budynku Deotymy 58 w Warszawie. 2005

112. Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania dla budynku przy ulicy Płockiej 31 w Warszawie. 2005

111. Projekt modernizacji instalacji wody zimnej w budynku przy ulicy Leonarda 2 w Warszawie. 2005

110. Projekt modernizacji instalacji wody zimnej, kanalizacji i ogrzewania w budynku przy ulicy Grochowskiej 136 w Warszawie. 2005

109. Projekt modernizacji instalacji wody zimnej, kanalizacji i ogrzewania w budynku przy ulicy Grochowskiej 136 w Warszawie. 2005

108. Projekt instalacji wody chłodniczej 405 kW i ciepła technologicznego 1210 kW dla Szpitala Powiatowego w Pułtusku. 2005

107. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej 5800 m3/ h bloku C Szpitala Powiatowego w Pułtusku. 2005

106. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej bloku B o kubaturze 34 150 m3 Szpitala Powiatowego w Pułtusku. 2005

105. Aneks do projektu instalacji wentylacji mechanicznej bloku A1 i A2 o kubaturze 35 560 m3 Szpitala Powiatowego w Pułtusku. 2005

104. Projekt modernizacji projekt modernizacji instalacji wody zimnej i kanalizacji  sanitarnej w budynku przy ulicy Działdowskiej 15 w Warszawie. 2005

103. Projekt modernizacji instalacji wody zimnej i kanalizacji  sanitarnej w budynku przy ulicy Młynarskiej 9 w Warszawie. 2005

102. Projekt instalacji sanitarnych dla połączonych lokali w  budynku przy ulicy Miedzianej 4a w Warszawie. 2005

101. Projekt modernizacji instalacji wody zimnej i kanalizacji  sanitarnej w budynku przy ulicy Krzyżanowskiego 36 w Warszawie. 2005

100. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej dla obiektu punktu ścieków Dowożonych 2000m3/d  w oczyszczalni ścieków dla miasta Poznania w Koziegłowach. 2005

99. Projekt modernizacji instalacji wody zimnej i kanalizacji  sanitarnej w budynku przy ulicy Żelaznej 91 w Warszawie. 2005

98. Projekt modernizacji instalacji wody zimnej i kanalizacji  sanitarnej w budynku przy ulicy Krzyżanowskiego 34 w Warszawie. 2005

97. Projekt modernizacji instalacji wody zimnej i kanalizacji  sanitarnej w budynku przy ulicy Krzyżanowskiego 34 w Warszawie. 2005

96. Projekt przebudowy instalacji klimatyzacji  w obszarze wagi i dyspensera mieszalni farb graficznych Sun Chemical przy ulicy Okólnej 46A w Markach. 2005

95. Projekt budowlany instalacji wentylacji i klimatyzacji, centralnego ogrzewania, ciepła i chłodu technologicznego, odzysku ciepła, źródła ciepła i źródła chłodu dla budynku hotelu w Józefowie. 2005

94. Projekt doposażenia budynku w instalację centralnej ciepłej wody użytkowej  dla budynku Żelazna 91w Warszawie. 2005

93. Projekt przyłącza gazowego średniego ciśnienia, instalacji gazowej wewnętrznej, centralnego ogrzewani, ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej, hydrantowej, wod-kan i technologii kotłowni gazowej dla budynku Domu Kultury przy ulicy Al. Krakowska 29 w Raszynie. 2004

92. Projekt instalacji sanitarnych dla zespołu hotelowego w na terenie parku wypoczynkowego w Powsinie. 2004

91. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej 2600 m3/h pomieszczeń kuchennych w Szkoły Podstawowej na ulicy Solipskiej 17/19 w Warszawie. 2004

90. Projekt doposażenia budynku w instalację centralnej ciepłej wody użytkowej oraz modernizację technologii kotłowni gazowej dla budynku przy Ulicy Wolskiej 78/80 w Warszawie. 2004

89. Projekt doposażenia budynku w instalację centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody użytkowej, węzła ciepłego i przyłącza miejskiej sieci cieplnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Młynarska 9 w Warszawie. 2004

88. Projekt doposażenia budynku w instalację centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody użytkowej, kotłowni gazowej i instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Działdowska 15 w Warszawie. 2004

87. Projekt modernizacji instalacji gazowej wewnętrznej  niskiego ciśnienia wraz z wyniesieniem kurka głównego dla budynku przy ulicy Smoczej 11   w Warszawie. 2004

86. Projekt doposażenia budynku w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody użytkowej  dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Hrubieszowskiej 6 w Warszawie. 2004

85. Projekt instalacji centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody użytkowej i audyt energetyczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 4335 m3 przy ulicy Wronia 33 w Warszawie. 2004

84. Projekt instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan dla domu jednorodzinnego przy ulicy Paproci 16 w Podkowie Leśniej. 2004

83. Projekt remontu instalacji wodnej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ulicy Grodziskiej 12. 2004

82. Projekt modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia kontroli jakości mieszalni farb graficznych Sun Chemical przy ulicy Okólnej 46A w Markach. 2004

81. Projekt budowlany modernizacji instalacji gazowej wewnętrznej  niskiego ciśnienia wraz z wyniesieniem kurków głównych dla budynku przy ulicy Brożka 2B  w Warszawie. 2004

80.Projekt instalacji mechanicznej bloku D Szpitala Powiatowego w Pułtusku. 2004

79. Projekt koncepcji modernizacji instalacji klimatyzacji pomieszczeń czystych działu produkcji maści dla zakładów farmaceutycznych JELFA w Jeleniej Górze. 2004

78. Projekt instalacji kotłowni gazowej 53 kW, sieci cieplnej, przyłączy wody i kanalizacji oraz instalacji sanitarnych dla budynku przy ulicy Głównej w Parzniewie gmina Brwinów. 2004

77. Projekt modernizacji technologii i automatyki węzła cieplnego 79 kW oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Esperanto 12w Warszawie. 2003

76. Projekt wymiany instalacji wody zimnej i ciepłej  oraz  kanalizacji sanitarnej dla budynku Płocka 41 w Warszawie. 2003

75. Projekt wymiany instalacji wody zimnej i ciepłej  oraz  kanalizacji sanitarnej dla budynku Kacza 21 w Warszawie. 2003

74. Projekt wymiany instalacji wody zimnej i ciepłej  oraz  kanalizacji sanitarnej dla budynku Wronia 33 w Warszawie. 2003

73. Projekt wymiany instalacji wody zimnej i ciepłej  oraz  kanalizacji sanitarnej dla budynku  Hrubieszowska 4 w Warszawie. 2003

72. Projekt wymiany instalacji wody zimnej i ciepłej  oraz  kanalizacji sanitarnej dla budynku  Hrubieszowska 6 w Warszawie. 2003

71. Projekt instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan dla domu jednorodzinnego Chruściele, powiat Ełk. 2003

70. Projekt wymiany instalacji wody zimnej , ciepłej i cyrkulacji oraz  kanalizacji sanitarnej dla budynku Okopowej 85  w Warszawie. 2003

69. Projekt wymiany instalacji wody zimnej i ciepłej  oraz  kanalizacji sanitarnej dla budynku  Grzybowskiej 90A w Warszawie. 2003

68. Projekt instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan dla domu jednorodzinnego. 2003

67. Projekt instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan dla domu jednorodzinnego przy ulicy Nowy Świat / Piasta w Mińsku Mazowieckim. 2003

66. Projekt instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan dla domu jednorodzinnego. 2003

65. Projekt instalacji przyłącza gazu i wewnętrznej instalacji gazowej 12 Nm3/h  dla budynku centrum wystawienniczo – handlowego z zapleczem magazynowym na ulicy Puławskiej / Jaskółczej w Warszawie. 2003

64. Projekt instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan i wentylacji basenu dla domu jednorodzinnego w Sokóle 44 gmina Stanisławów. 2003

63. Projekt modernizacji instalacji wodnych i kanalizacyjnych dla budynku Środowiskowego  Ogniska Wychowawczego  TPD przy ulicy 3 Maja 56 w Pruszkowie. 2003

62. Projekt  instalacji technologicznych produkcji farb i lakierów dla mieszalni farb graficznych Sun Chemical przy ulicy Okólnej 46A w Markach. 2003

61. Projekt instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan dla domu jednorodzinnego przy ulicy Ruczaj w Wilanowie. 2003

60. Projekt modernizacji instalacji wodnych i kanalizacyjnych dla budynku przyjęć okolicznościowych przy ul. Związku Walki Młodych  9 w Warszawie. 2003

59. Projekt modernizacji instalacji ppoż w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Plac Jana Pawła II 1 w Pruszkowie. 2003

58. Koncepcja poprawy warunków termicznych w pomieszczeniu węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ulicy Sabały 10/12w Miedzeszynie. 2003

57. Projekt instalacji kotłowni gazowej 230 kW dla budynku rozbudowy hotelu przy Żwanowieckiej 20 w Miedzeszynie. 2003

56. Projekt instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego przy ulicy Żwirki i Wigury 5 w Warszawie. 2002

55. Projekt instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego przy ulicy Żwirki i Wigury 3 w Warszawie. 2002

54. Projekt instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego przy ulicy Zarenkiewicza 9 w Warszawie. 2002

53. Projekt instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego przy ulicy Zarenkiewicza 7 w Warszawie. 2002

52. Projekt instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego przy ulicy Zarenkiewicza 6A w Warszawie. 2002

51. Projekt instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego przy ulicy Tańskiego 5 w Warszawie. 2002

50. Projekt instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego przy ulicy Tańskiego 3 w Warszawie. 2002

49. Projekt instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego przy ulicy Hynka 7 w Warszawie. 2002

48. Projekt instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego przy ulicy Hynka 5 w Warszawie. 2002

47. Projekt instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego przy ulicy Astronautów 16A w Warszawie. 2002

46. Projekt instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego przy ulicy Astronautów 16 w Warszawie. 2002

45. Projekt instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego przy ulicy 17 Stycznia 40 w Warszawie. 2002

44. Projekt instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego przy ulicy 17 Stycznia 38 w Warszawie. 2002

43. Projekt instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego przy ulicy 17 Stycznia 36 w Warszawie. 2002

42. Projekt instalacji wody zimnej i kanalizacji dla budynku mieszkalnego przy ulicy Skierniewickiej 11 w Warszawie. 2002

41. Projekt instalacji wody zimnej i kanalizacji dla budynku mieszkalnego przy ulicy Skierniewickiej 9 w Warszawie. 2002

40. Projekt instalacji centralnego ogrzewania 36 kW i kotłowni dla rozbudowywanego budynku mieszkalno – usługowego przy ulicy Al. Krakowska 39 w Raszynie. 2002

39. Projekt instalacji centralnego ogrzewania 100 kW, centralnej ciepłej wody użytkowej i audytu energetycznego dla budynku mieszkalnego przy ulicy Wronia 33 w Warszawie. 2002

38. Projekt instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan i gazu dla domu jednorodzinnego przy ulicy Nowinek w Zalesiu Górnym. 2002

37. Projekt instalacji wody i kanalizacji dla budynku mieszkalnego przy ulicy Żelaznej 99 w Warszawie. 2002

36. Projekt klimatyzacji sklepu 910m3/h nr G 050A w Centrum Handlowym Wola Park Shoping przy ulicy Górczewskiej 124 w Warszawie. 2002

35. Projekt modernizacji węzła cieplnego 564 kW dla budynku Wyższego Seminarium Duchownego przy ulicy Dewajtis 3 w Warszawie. 2002

34. Projekt instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan i gazu dla domu jednorodzinnego przy ulicy Ostródzkiej w Białołęce. 2002

33. Projekt instalacji centralnego ogrzewania 160 kW dla budynku Katolickiego Liceum Handlowego przy ulicy Bema 73/75 w Warszawie. 2002

32. Projekt instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan i gazu dla domu jednorodzinnego przy ulicy Promiennej w Zalesiu Górnym. 2002

31. Projekt instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan, wentylacji mechanicznej, gazu i koncepcja przydomowej oczyszczalni ścieków dla pasywnego domu jednorodzinnego przy ulicy Mieleckiej w Warszawie – Aninie. 2001

30. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej 800 m3/h pomieszczenia akumulatorni budynku przemysłowego Catbury Wedel przy ulicy Zamojskiego 28/30 w Warszawie. 2001

29. Projekt instalacji centralnego ogrzewania 153 kW i ciepła technologicznego 113 kW budynku przemysłowego DAX Cosmetics w Duchnowie. 2001

28. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej 3000 m3/h dla pomieszczenia piwnicy przy ulicy Ogrodowej 28/30 w Warszawie. 2001

27. Projekt instalacji sanitarnych i technologicznych stacji uzdatniania wody oligoceńskiej 13 m3/h przy ulicy Poli Gojawiczyńskiej w Warszawie. 2001

26. Koncepcja centralnego ogrzewania, wod-kan, wody chłodniczej i wentylacji mechanicznej dla Petrolotu przy ulicy Bennetta 2 w Warszawie. 2001

25. Projekt instalacja centralnego ogrzewania 40 kW dla zespołu budynków mieszkalnych w Warszawie. 2001

24. Projekt instalacji centralnego ogrzewania 35 kW dla budynku przemysłowego przy ulicy Topiel 12 w Warszawie. 2001

23. Projekt instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan i gazu dla domu jednorodzinnego przy ulicy Krakowska 22 w Warszawie. 2000

22. Projekt instalacji sprężonego powietrza i wody zasilającej nawilżacze dla zakładu produkcji druków skarbowych Drukarni Skarbowej przy ulicy Karczunkowskiej 30 w Warszawie. 2000

21. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej 760 m3/h dla pomieszczenia hodowli zwierząt przy ulicy Twardej 51/55 w Warszawie. 2000

20. Koncepcja odnawialnego źródła pompy ciepła dla domu jednorodzinnego przy ulicy Stroma 26 w Warszawie. 2000

19. Koncepcja centralnego ogrzewania, wod-kan, wody chłodniczej i wentylacji mechanicznej przy ulicy Puławska/Gruchacza w Warszawie. 2000

18. Bilans ciepła dla budynku biurowego przy ulicy Bema 57a w Warszawie. 2000

17. Projekt wentylacji mechanicznej basenu dla domu jednorodzinnego w Łomiankach. 2000

16. Bilans ciepła dla budynku biurowego przy ulicy Bema 65 w Warszawie. 2000

15. Projekt instalacji sanitarnych dla budynku oczyszczalni ścieków deszczowych w Pruszkowie. 2000

14. Projekt instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan i wentylacji dla Szkoły Podstawowej nr 175 przy ulicy Trzech Budrysów 32 w Warszawie. 1999

13. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej dla garażu wielopoziomowego przy ulicy Okaryny 11 w Warszawie. 1999

12. Projekt instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan i gazu dla domu jednorodzinnego przy w Ustrzykach Dolnych. 1999

11. Projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku restauracji „Landa” przy ulicy Pereca w Warszawie. 1999

10. Projekt instalacji odwodnienia dla garażu wielopoziomowego przy ulicy Romera Sosnowskiego w Warszawie. 1999

9. Projekt instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan dla budynku biurowego  w kompleksie „Koneser” przy ulicy Ząbkowskiej 27/31 w Warszawie. 1999

8. Projekt instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan i gazu dla budynku mieszkalnego przy ulicy Racławickiej 102 w Warszawie. 1999

7. Projekt instalacji p.poż dla garażu wielopoziomowego przy ulicy Dunikowskiego 5 w Warszawie. 1999

6. Projekt instalacji p.poż dla garażu wielopoziomowego przy ulicy Sosnowskiego 4 w Warszawie. 1999

5. Projekt instalacji p.poż dla garażu wielopoziomowego przy ulicy Sosnowskiego 2 w Warszawie. 1999

4. Projekt instalacji p.poż dla garażu wielopoziomowego przy ulicy Cybisa 2 w Warszawie. 1999

3. Projekt instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan dla budynku biurowego przy ulicy Filmowej 32 w Warszawie. 1999

2. Projekt instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan i gazu dla domu jednorodzinnego przy ulicy Kuropatwy 22 w Warszawie. 1999

1. Projekt instalacji centralnego ogrzewania 280 kW dla budynku biurowego przy ulicy Konstruktorskiej 9 w Warszawie. 1999