Izolacja aparatu dla TS=430C

utworzone przez | 02.06.2024 | Z ŻYCIA RZECZOZNAWCY I PROJEKTANTA

Poniżej przykład projektu izolacji aparatu pracującego powyżej temperatury pełzania. Grubość ścianki to 100 mm.

Zgodnie z projektem mechanicznym przyjęto temperaturę zewnętrznej powierzchni aparatu równą + 4290C. Przyjęto maksymalną możliwą grubość izolacji równą 150 mm. Zastosowanie grubszej izolacji z racji specyficznej konstrukcji urządzenia oraz kształtu króćców przyłączeniowych nie jest możliwe.
Wyznaczenie kluczowej danej, to jest współczynnika przejmowania ciepła z powierzchni poziomego aparatu przy konwekcji swobodnej w przestrzeni nieograniczonej wyznaczono według ogólnie znanych reguł teorii podobieństwa.

Z uwagi na znaczą zależność współczynnika przewodzenia ciepła wełny mineralnej od temperatury zastosowano metodę elementów skończonych. Poziom jakości zastosowane siatki na powierzchni zewnętrznej jest bliski jedności, więc błąd siatki jest do pominięcia.  

Poniżej przedstawiono wyniki.

Sprawdź te powiązane posty