Blok śpiewów z 7-dniowego Zen Sesshin

Blok śpiewów z 7-dniowego Zen Sesshin

Zen chants at the seven days Sesshin ( 攝心 ), which took place in May 1979 in Rochester Zen Center. 三帰礼文 – The Three Treasures – Trzy Schronienia Prajñāpāramitāhṛdaya – 般若心経 – The Heart Sūtra – Sutra Serca Doskonałej Mądrości 延命十句観音経 – Kannon Sūtra –...