Kompensator pękł – poważne błędy w montażu

utworzone przez | 21.09.2022 | Z ŻYCIA RZECZOZNAWCY I PROJEKTANTA

Podczas hydraulicznej próby ciśnieniowej od strony płaszcza aparatu wystąpiła awaria kompensatora. Aparat znajdował się pod izolacją co uniemożliwiło ocenę jego stanu, a szczególnie stanu kompensatora mieszkowego osiowego, przed rozpoczęciem próby hydraulicznej. Przegląd na miejscu warunków montażu aparatu z kompensatorem wykazał liczne, poważne błędy i niedopatrzenia montażowe, m.in.: – zablokowanie fal mieszków poprzez upchnięcie wełny izolacyjnej oraz siatki stalowej, – zespawanie osłony zewnętrznej kompensatora z uchwytami […]

Podczas hydraulicznej próby ciśnieniowej od strony płaszcza aparatu wystąpiła awaria kompensatora. Aparat znajdował się pod izolacją co uniemożliwiło ocenę jego stanu, a szczególnie stanu kompensatora mieszkowego osiowego, przed rozpoczęciem próby hydraulicznej.

Przegląd na miejscu warunków montażu aparatu z kompensatorem wykazał liczne, poważne błędy i niedopatrzenia montażowe, m.in.:
– zablokowanie fal mieszków poprzez upchnięcie wełny izolacyjnej oraz siatki stalowej,
– zespawanie osłony zewnętrznej kompensatora z uchwytami transportowymi,
– brak zwolnienia blokad transportowych,

Poniższa analiza opisuje kompensator kolumny benzenowej, która sprawdza potencjalny mechanizm awarii.
Dwa przypadki zostały przeanalizowane: – z śrubami ograniczającymi i bez nich.

Zastosowano siatkę typu heks zgodnie z ASME. Przy minimalnym rozmiarze elementu wynoszącego 1 mm wygenerowano 5 025 030 węzłów i 1 067 426 elementów.

Sprawdzono warunek plastycznej deformacji: σ1+ σ2+ σ3 ≤ 4 s

Sprawdź te powiązane posty