Koncentracja naprężenie przy braku osiowości spoiny.

utworzone przez | 18.12.2023 | Z ŻYCIA RZECZOZNAWCY I PROJEKTANTA

Spoiny w rurociągach zwykle wykonuje się za pomocą symetrycznego rowka spawalniczego, przy czym spawanie odbywa się wyłącznie od zewnątrz. Tolerancje są dość rygorystyczne w porównaniu z innymi elementami konstrukcyjnymi o mimośrodzie mniejszym niż 0,05 t lub maksymalnie 3 mm (t = grubość ścianki). Współczynnik koncentracji naprężenia spoiny z mimośrodem (ang. SCF stress concentration factor) wynosi…

Ciekawy artykuł opisujący stronę spawalniczą tego problemu.

Dla bardzo zmotywowanych osób sugeruję wykonać ćwiczenie i znaleźć źródło tego przepisu.

Sprawdź te powiązane posty