Linearyzacja naprężenia – po co to jest ?

utworzone przez | 01.06.2021 | Z ŻYCIA RZECZOZNAWCY I PROJEKTANTA

Metoda ta jest stosowana do oceny ryzyka lokalnego uplastycznienia się materiału elementu ciśnieniowego. Punktem wyjścia jest dobrze znane kryterium energii podkształcenia postaciowego Hubera-Misesa-Hencky’ego (HMH), którego ogólna formuła jest przedstawiona poniżej: W wypadku aparatów ciśnieniowych naprężenia główne używane w tej metodzie to: Naprężenie powłokowe główne ( general primary membrame equivialen stress Pm) Naprężenie powłokowe lokalne ( local primary membrame equivialen stress PL) […]

Metoda ta jest stosowana do oceny ryzyka lokalnego uplastycznienia się materiału elementu ciśnieniowego. Punktem wyjścia jest dobrze znane kryterium energii podkształcenia postaciowego Hubera-Misesa-Hencky’ego (HMH), którego ogólna formuła jest przedstawiona poniżej:

W wypadku aparatów ciśnieniowych naprężenia główne używane w tej metodzie to:

  • Naprężenie powłokowe główne ( general primary membrame equivialen stress Pm)
  • Naprężenie powłokowe lokalne ( local primary membrame equivialen stress PL)
  • Naprężenie zginające główne (primary bending stress PB)
  • Naprężenie szczytowe (peak stress PF)

W miejscach krytycznych wyznacza się płaszczyzny przecięcie prostopadłe do działania naprężenia powłoki i/lub zginającego. Na tej płaszczyźnie wyznacza się następnie linię, na której będzie prowadzona linearyzacja z reguły według norm WRC.

W następnych pięciu krokach wyznacza się: tensory naprężenia powłokowego, zginającego, szczytowego, trzy naprężenia główne na linii linearyzacji oraz kryterium HMH według powyższego wzoru.

W końcu porównuje się otrzymane wyniki z każdej ścieżki z naprężeniem dopuszczalnym pochodzącym z normy przyjętej do obliczeń.

Tak to wygląda w praktyce:

Sprawdź te powiązane posty