Różne kołnierze – Różne pola naprężenia

utworzone przez | 01.10.2021 | Z ŻYCIA RZECZOZNAWCY I PROJEKTANTA

Połączenia kołnierzowe należą do grupy połączeń rozłącznych. W praktyce projektowej mamy do czynienia z dwoma rodzajami kołnierzy: stałymi i luźnymi. W typowych instalacjach ciśnieniowych w zasadzie wyłącznie używane są różne typu kołnierzy stałych. Kołnierz luźnie z reguły są obecnie używane tylko w instalacjach o bardzo cienkich ściankach rurociągów, gdzie spawanie jest utrudnione, a ciśnienie pracy niewielkie oraz z w miejscach, gdzie często zachodzi konieczność demontażu połączenia. Najważniejsze jest mieć świadomość, że kołnierze stałe, […]

Połączenia kołnierzowe należą do grupy połączeń rozłącznych. W praktyce projektowej mamy do czynienia z dwoma rodzajami kołnierzy: stałymi i luźnymi. W typowych instalacjach ciśnieniowych w zasadzie wyłącznie używane są różne typu kołnierzy stałych. Kołnierz luźnie z reguły są obecnie używane tylko w instalacjach o bardzo cienkich ściankach rurociągów, gdzie spawanie jest utrudnione, a ciśnienie pracy niewielkie oraz z w miejscach, gdzie często zachodzi konieczność demontażu połączenia.

Najważniejsze jest mieć świadomość, że kołnierze stałe, na przykład typ 11 (z szyjką) i typ 12 (nasuwane, ang. slip-on flange)  daję zasadnicze różne pola odkształcenia. Typ 12 powoduje powstanie w dwóch miejscach koncentracji naprężenia, bo do łączenia są konieczne dwie pachwiny. Takie połączenie nie może pracować w warunkach wibracji i zmęczenia materiału.

Dodatkowo naprężenie zredukowane Hubera-Misesa są aż 20 % mniejsze w kołnierzu z szyjką niż nasuwanym. Obie symulacje były wykonane dla tej samej średnicy i obciążenia.

Poniżej przykład połączenia kołnierzem typ 12 na dużej średnicy, gdzie widoczne są właśnie te dwie spoiny pachwinowe.

Sprawdź te powiązane posty