Blok śpiewów z 7-dniowego Zen Sesshin

utworzone przez | 27.07.2021 | POZA PRACĄ

Zen chants at the seven days Sesshin ( 攝心 ), which took place in May 1979 in Rochester Zen Center.

三帰礼文 – The Three Treasures – Trzy Schronienia

Prajñāpāramitāhṛdaya – 般若心経 – The Heart Sūtra – Sutra Serca Doskonałej Mądrości

延命十句観音経 – Kannon Sūtra – Sutra Kandzeon

回向 Return of Merit – Zwrot Zasług

大悲心陀羅尼 – Daihishin Dharani – Dharani Wielkiego Współczującego

祖先线 – The Ancestral Line – Linia Przodków

四弘誓願 – The Four Great Bodhisattva Vowes – Cztery Wielkie Ślubowania

信心銘 – Faith in Mind – Strofy Wiary w Umysł

 

 

Sprawdź te powiązane posty