Blog 

Z życia rzeczoznawcy i projektanta

Symulacja MES ogrzewania podłogowego

Poniżej przedstawiono symulację pracy wężownicy wodnego ogrzewania podłogowego. Temperatura zasilania +50C, powrotu +35C. Rozmiar 4x4 m, rura z PE-x 16.2, zatopiona w betonie. Spód szlichty jest izolowany. Jest to wynik połączenia dwóch modułów: Fluent i Thermal....

Nuklearna próżnia

Poniżej kilka fotek z kalkulacji nuklearnej próżni. Nacisk na dokładność modelu jest duży. Jak można sprawdzić czy model jest dobry ? Wygenerować izometryk.

Martwe strefy – utrapienie wentylacji

Symulacje przepływu powietrza pomieszczeń wykazało wystąpienie stref martwych, które pokazano na poniższym rysunku. W tych miejscach wystąpi brak wentylacji. Zgromadzone w tych miejscach gazy oraz dym nie zostaną usunięte. To pokazuje, że rozdział powietrza jest...

Sztywność króćców – pomijany ale ważny temat

Sztywność króćców aparatów jest równie ważne jak ich wytrzymałość na obciążenia skupione. Decydują o tym czy analizowany króciec przejdzie sprawdzenie w programie do obliczeń wytrzymałościowych rurociągów. Niestety świadomość tego faktu jest nikła. Przeważnie...

Sieć kanałów wentylacji – Opory miejscowe

Kilka obserwacji po wykonaniu ekspertyzy wentylacji, której brakuje około 50% wydatku. Projektant raczej nie liczył sprężu ale go jakoś "ocenił" wizualnie. Nie ma śladu obliczeń w projekcie. Warto mieć na uwadze, że opory miejscowe stanowią grubo ponad 50% całości...

Amoniak 200C / 4 MPa

Ciśnieniowa instalacja amoniaku pracująca na 160C. TS jest 200C. Kluczem do sukcesu było wyznaczenie rzeczywistej sztywności króćców aparatów we wszystkich 6 stopniach swobody. Oczywiście obciążenia wybuchem i wiatrem ale bez sejsmiki. ... uff . System pracuje na 79 %...