Blog 

Z życia rzeczoznawcy i projektanta

Karman’s vortices albo wiry Karmana

Na największej budowie petrochemicznej w Europie - Olefiny III na terenie PKN Orlen musiano zdemontować prawie natychmiast dopiero co postawną kolumnę o wysokości około 80m. Projekt i wykonanie gdzieś w Azji. Artykuł jest tutaj. Pomyślałem sobie, że zrobię symulację...

Czystość grafitu a szczelność połączenia kołnierzowego

Ten post został napisany w oparciu o materiały firmy SPETECH. Jakby ktoś kiedyś miał do czynienia z temperaturami powyżej pełzania, to stosowanie uszczelek z grafitu zanieczyszczonym siarką i fosforem, prowadzi do utlenienia się grafitu w powietrzu, więc na zewnątrz...

Punkt rozładunku bardzo łatwopalnej cieczy

Projektu rozładunku substancji niebezpiecznych przewożonych ciężarówką podlegają uzgodnieniu z inspekcją transportu drogowego. Poniżej przykład realizacji węzła rozładunku octanu etylu - cieczy skrajnie łatwopalnej. Węże ze złączkami, instrukcja rozładunku, złącze...

Obliczenia rurociągów PVC

Obliczenia wytrzymałościowe rur plastikowych mają jedną ważną cechę: bardzo niskie naprężenia dopuszczalne i bardzo wysokie wydłużenie. Jest to połączenie dwóch cech w wyjątkowo niekorzystny sposób. Poniżej instalacja z PVC podłączona do zbiornika z FRP. Króćce tego...

Izolacja aparatu dla TS=430C

Poniżej przykład projektu izolacji aparatu pracującego powyżej temperatury pełzania. Grubość ścianki to 100 mm. Zgodnie z projektem mechanicznym przyjęto temperaturę zewnętrznej powierzchni aparatu równą + 4290C. Przyjęto maksymalną możliwą grubość izolacji równą 150...
Karman’s vortices albo wiry Karmana

Karman’s vortices albo wiry Karmana

Na największej budowie petrochemicznej w Europie - Olefiny III na terenie PKN Orlen musiano zdemontować prawie natychmiast dopiero co postawną kolumnę o wysokości około 80m. Projekt i wykonanie gdzieś w Azji. Artykuł jest tutaj. Pomyślałem sobie, że zrobię symulację...

Obliczenia rurociągów PVC

Obliczenia rurociągów PVC

Obliczenia wytrzymałościowe rur plastikowych mają jedną ważną cechę: bardzo niskie naprężenia dopuszczalne i bardzo wysokie wydłużenie. Jest to połączenie dwóch cech w wyjątkowo niekorzystny sposób. Poniżej instalacja z PVC podłączona do zbiornika z FRP. Króćce tego...

Izolacja aparatu dla TS=430C

Izolacja aparatu dla TS=430C

Poniżej przykład projektu izolacji aparatu pracującego powyżej temperatury pełzania. Grubość ścianki to 100 mm. Zgodnie z projektem mechanicznym przyjęto temperaturę zewnętrznej powierzchni aparatu równą + 4290C. Przyjęto maksymalną możliwą grubość izolacji równą 150...