Ciśnienie gazu na przyłączu – Studium przypadku

utworzone przez | 01.02.2021 | Z ŻYCIA RZECZOZNAWCY I PROJEKTANTA

Instalacja gazowa zasila kotłownię wyposażoną w trzy kotły kondensacyjne Vitodes 200 o łącznej mocy cieplnej 450 kW pracujących w kaskadzie dwóch pracujących i jeden w zapasie. Gdy pracują dwa kotły, to łączne maksymalne zapotrzebowane gazu wynosi 30 Nm3/h. Kotły posiadają fabrycznie zamontowane gazowe palniki modulowane typu Matrix. Minimalne ciśnienie zasilania gazem zgodnie z dokumentacją kotła  wynosi 17 mbar. Na skutek zbyt niskiego ciśnienia gazu […]

Instalacja gazowa zasila kotłownię wyposażoną w trzy kotły kondensacyjne Vitodes 200 o łącznej mocy cieplnej 450 kW pracujących w kaskadzie dwóch pracujących i jeden w zapasie. Gdy pracują dwa kotły, to łączne maksymalne zapotrzebowane gazu wynosi 30 Nm3/h. Kotły posiadają fabrycznie zamontowane gazowe palniki modulowane typu Matrix.

Minimalne ciśnienie zasilania gazem zgodnie z dokumentacją kotła  wynosi 17 mbar. Na skutek zbyt niskiego ciśnienia gazu w instalacji kotły wchodziły nieustannie w stan awarii. Aby temu tymczasowo zaradzić i podawać ciepło na nowo wykończony budynek wykonawca kotłowni otrzymał w trybie wyjątku oświadczenie informujące, że dla tej konkretnej inwestycji firma Viessmann zadeklarowała możliwość użytkowania kotłów przy ciśnieniu zasilania gazem nie mniejszym niż 13 mbar. Ale to bardzo zdenerwowało Inwestora, dostałem ekspertyzę i włożyłem kij w mrowisko. 

Układ pomiarowy w punkcie redukcyjnym wyglądał jak poniżej.

Rozkład czasowy ciśnienia gazu w stacji przedstawiono na poniższym rysunku. Zielona, pozioma linia pokazuje poziom 2 kPa, czyli minimalnego ciśnienia gazu, które dostawca gazu zobowiązał się do podawania na wewnętrzną instalację gazu. Linia pomarańczowa oznacza chwilową wartość ciśnienia gazu. Każda wartość poniżej zielonej linii oznacza, że dostawca gazu nie spełnia zapisu w punkcie 7.2 warunków przyłączeniowych do sieci gazowej, które sam wydał. 

Sprawdź te powiązane posty