Instalacja do produkcji kwasu HF – BHP

utworzone przez | 20.02.2022 | Z ŻYCIA RZECZOZNAWCY I PROJEKTANTA

Samo wejście na instalację produkcji kwasu fluorowodorowego HF jest wyzwaniem bo jest mocniejszy od wody królewskiej. Zabrakło mi tylko muszki. W instalacji alkilacji bezwodny (minimum 99,0%) kwas fluorowodorowy jest katalizatorem reakcji alkilowania olefin izobutanem. W procesie na instalacji występuje on w postaci cieczy, która przy uwolnieniu z układu bardzo intensywnie paruje tworząc chmurę gazową. Gaz HF jest niepalny, silnie trujący. Działa drażniąco na drogi oddechowe zarówno w stanie suchym, jak też […]

Samo wejście na instalację produkcji kwasu fluorowodorowego HF jest wyzwaniem bo jest mocniejszy od wody królewskiej. Zabrakło mi tylko muszki.

W instalacji alkilacji bezwodny (minimum 99,0%) kwas fluorowodorowy jest katalizatorem reakcji alkilowania olefin izobutanem. W procesie na instalacji występuje on w postaci cieczy, która przy uwolnieniu z układu bardzo intensywnie paruje tworząc chmurę gazową. Gaz HF jest niepalny, silnie trujący. Działa drażniąco na drogi oddechowe zarówno w stanie suchym, jak też w postaci mgły z parą wodną. Wywołuje bardzo trudno gojące się poparzenia skóry. Pod względem chemicznym jest gazem trwałym, odpornym na działanie utleniaczy. Ma silne właściwości korozyjne – reaguje z większością metali. Ma charakterystyczną zdolność atakowania szkła, w reakcji tej powstaje gazowy fluorek krzemu. Procesowi rozpuszczania fluorowodoru w wodzie towarzyszy duża ilość wydzielonego ciepła.

HF w każdej koncentracji zarówno w postaci cieczy jak i gazu posiada podwójny szkodliwy wpływ na wszystkie tkanki ciała.
W roztworze rozpada się na jony wodoru i fluoru. Tak jak i inne kwasy, na przykład kwas siarkowy, HF powoduje oparzenie powierzchni dzięki oddziaływaniu jonów wodorowych. Oprócz tego jony fluoru przenikają pod powierzchnię, atakując i rozkładając tkankę i kości. Wytrącają się fluorki magnezu lub wapnia poprzez reakcję ze związkami magnezu lub wapnia występującymi w organizmie ludzkim. Wpływ jonu fluorowodorowego powoduje poważne uszkodzenia ciała jeśli oparzenia kwasu fluorowodorowego nie są odpowiednio i właściwie leczone.

Poniżej fragment już mocno zużytej instalacji do produkcji kwasu HF widocznej z wieży rafinacji 40 metrów nad ziemią. Bez niej nie byłoby by produkcji szyb samochodowych i wielu innych elementów, gdzie obrabiana jest krzemionka.

Bezwodny kwas fluorowodorowy nie daje reakcji z metalami w niskiej temperaturze. Charakterystyczną dla HF jest reakcja z krzemionką: SiO2 + 4 HF = SiF4 + 2H2 O.  Poprzez tą reakcję HF działa na szkło, beton i niektóre metale, szczególnie te które zawierają krzemionkę. HF w roztworach wodnych atakuje metale za wyjątkiem platyny, złota i srebra wg następującej reakcji: M + 2HF = H2 + M++ F2-. W reakcji tej wytwarzany jest wodór i powstają fluorki metali. Typowa reakcja z zasadami ( KOH ) stosowana jest w instalacji do neutralizacji odpadowych gazów kwaśnych: KOH + HF = H2O + KF

Sprawdź te powiązane posty